Slanje skeniranih dokumenata na računalo

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu dodirnite Profili za skeniranje > Skeniraj na računalo.

  3. Odaberite profil za skeniranje u koji želite spremiti dokument.