Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

  1. Na početnom zaslonu odaberite:

    Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira

  2. Postavite format i vrstu posebnih medija.