Postavljanje aplikacije Card Copy

  1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

    Napomene:

  2. Pritisnite Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriranje.

    Napomene:

  3. Primijenite izmjene.

Napomena: Za skeniranje više kartica potreban vam je tvrdi disk za pisač.