Postavljanje pisača za faksiranje

Napomene:

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati kabele niti područje pisača prikazano u nastavku tijekom aktivnog slanja ili primanja faksa.
Lokacija priključka faksa na stražnjoj strani pisača

Postavljanje funkcije faksiranja

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Preference > Pokretanje početnog postavljanja.

 2. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 3. Na zaslonu Prije nego što počnete odaberite Promijeni postavke i nastavi rad čarobnjaka.

 4. Na zaslonu Postavljanje poslužitelja za telefaks - e-poštu unesite potrebne informacije.

 5. Dovršite postavljanje.

Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Postavljanje 1: Pisač je priključen na posebnu, namjensku liniju za faks

 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

 2. Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

Postavljanje 2: Pisač dijeli liniju s automatskom sekretaricom

Napomena: Ako ste pretplaćeni na poseban način zvonjenja, svakako na pisaču postavite odgovarajući uzorak zvonjenja. U suprotnom pisač neće primati faksove čak i ako postavite automatsko primanje faksova.

Spojeni na različite zidne utičnice

 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

 2. Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Standardna zidna utičnica koju je prihvatila većina država je RJ11. Ako zidna utičnica u vašoj zgradi nije kompatibilna s tom vrstom priključka, upotrijebite telefonski adapter. Adapter za vašu državu ili regiju možda se ne isporučuje s pisačem te ćete ga morati kupiti zasebno.

Priključak adaptera možda je postavljen u telefonski priključak pisača. Nemojte vaditi adapter iz telefonskog priključka pisača ako se priključujete na serijski ili kaskadni telefonski sustav.

Naziv dijela

Broj dijela

Adapterski priključak Lexmark

40X8519


Priključivanje pisača na zidnu utičnicu koja ne odgovara standardu RJ11

 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

 2. Priključite drugu stranu kabela na adapter za RJ11, a zatim priključite adapter na zidnu utičnicu.

 3. Ako na zidnu utičnicu koja nije po standardu RJ11 želite priključiti i drugi uređaj, priključite ga izravno na telefonski adapter.

Priključivanje pisača na zidnu utičnicu u Njemačkoj

Njemačke zidne utičnice opremljene su s dvije vrste priključaka. N priključci namijenjeni su telefaksima, modemima i telefonskim sekretaricama. F priključak namijenjen je telefonima. Priključite pisač na bilo koji N priključak.

 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

 2. Priključite drugu stranu kabela na RJ11, a zatim priključite adapter na N priključak.

 3. Ako na istu zidnu utičnicu želite priključiti telefon i telefonsku sekretaricu, priključite uređaje kako je prikazano.

Povezivanje s uslugom posebnog načina zvonjenja

Usluga posebnog načina zvonjenja omogućuje vam više telefonskih brojeva na jednoj telefonskoj liniji. Svakom telefonskom broju dodjeljuje se različit uzorak zvonjenja.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje analognog faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Odgovaranje uključeno.

 2. Odaberite uzorak zvonjenja.

 3. Primijenite izmjene.

Postavljanje datuma i vremena za telefaks

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje.

 2. Konfigurirajte postavke.

Konfiguriranje ljetnog vremena

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje.

 2. U izborniku vremenske zone odaberite Prilagođeno.

 3. Konfigurirajte postavke.