Izjava o postojanosti memorije

Vrsta memorije

Opis

Privremena memorija

Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.

Trajna memorija

Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.

Memorija na tvrdom disku

U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima.


Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

Odlaganje tvrdog diska pisača

Napomena: Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojemu su pohranjeni podaci.