Papir

Konfiguriranje odlagača

Stavka izbornika

Opis

Zadani izvor

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Ručno ulaganje papira

Ručno umetanje omotnica

Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja.

Napomena: Opcija Ulagač za razne medije prikazuje se samo kada je opcija Konfiguracija sklopa za različite formate postavljena na Kaseta.

Format/vrsta papira

Odlagač [x]

Ulagač za razne medije

Ručno ulaganje papira

Ručno umetanje omotnica

Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira.

Zamjenski format

Isključeno

Letter/A4

Sve navedeno*

Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebni format nije uložen ni u jedan izvor papira.

Napomene:

  • Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.
  • Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na format Letter kada se uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži Letter.
  • Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4.
Konfiguracija sklopa za različite formate

Kaseta*

Ručno

Prvo

Postavite kada će pisač uzeti papir uložen u ulagač za razne medije.

Napomene:

  • Kada je postavljena opcija Kaseta, pisač tretira ulagač za razne medije kao odlagač.
  • Kada je postavljena opcija Ručno, pisač tretira ulagač za razne medije kao ručni ulagač.
  • Kada je postavljena opcija Prvo, pisač uzima papir iz ulagača za razne medije dok se ne isprazni, bez obzira na potrebni izvor ili format papira.

Konfiguriranje medija

Univerzalno postavljanje

Stavka izbornika

Opis

Mjerne jedinice

Inči

Milimetri

Odredite mjernu jedinicu za univerzalni papir.

Napomena: Inči je tvornički zadana postavka u SAD-u. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.

Širina okomitog formata

3 – 52 inča (8,50*)

76 – 1321 mm (216*)

Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.

Visina okomitog formata

3 – 52 inča (14*)

76 – 1321 mm (356*)

Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.

Smjer ulaganja

Kratki rub*

Dugi rub

Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.

Napomena: Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.


Prilagođeni formati skena

Stavka izbornika

Opis

Prilagođeni format skena [x]

Naziv formata skena

Širina

1 – 8,50 inča (8,50*)

25 – 216 mm (216*)

Visina

1 – 14 inča (14*)

25 – 356 mm (297*)

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

2 skena po stranici

Isključeno*

Uključeno

Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke skeniranja.


Vrste medija

Stavka izbornika

Opis

Obični

Kartonski papir

Prozirni medij

Reciklirani papir

Naljepnice

Vinilne naljepnice

Bond papir

Omotnica

Gruba omotnica

Letterhead

Unaprijed ispisani papir

Papir u boji

Lagani papir

Teški papir

Grubi/pamučni

Prilagođena vrsta [x]

Navedite teksturu, gramaturu i orijentaciju uloženog papira.