Problemi s hardverskim opcijama

Interna opcija ne može se otkriti

Radnja

Da

Ne

1. korak

Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.


Funkcionira li interna opcija ispravno?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke.


Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika?

Prijeđite na 4. korak.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera.

  1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

  2. Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera.

  3. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

    standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


Funkcionira li interna opcija ispravno?

Problem je riješen.

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

  1. Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje.

    Napomena: Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.

  2. Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.


Funkcionira li interna opcija ispravno?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega: