Problemi sa skeniranjem

Skeniranje preko računala nije moguće

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.


Možete li poslati zadatak skeniranja?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Provjerite jesu li kabeli između pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojeni.

  Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.


Možete li poslati zadatak skeniranja?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Djelomične kopije dokumenta ili fotografije

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu.

 2. Kopirajte dokument ili fotografiju.


Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Provjerite odgovara li postavka veličine papira veličino papira postavljenog u odlagač.

 2. Kopirajte dokument ili fotografiju.


Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Niska kvaliteta kopije

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite staklo skenera i ADF-a.

 2. Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu.

 3. Kopirajte dokument ili fotografiju.


Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Provjerite kvalitetu originalnog dokumenta ili fotografije.

 2. Podesite postavke za kvalitetu skeniranja.

 3. Kopirajte dokument ili fotografiju.


Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Okomite tamne pruge na dokumentima prilikom skeniranja s ADF-a

Stranica s vodoravnim prugama

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Otvorite poklopac skenera.

 2. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite staklenu podlogu ADF-a (A) i staklo ADF-a (B).

 3. Zatvorite poklopac skenera.


Pojavljuju li se okomite pruge na skeniranim dokumentima?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Otvorite poklopac skenera.

 2. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite staklo ADF-a (A) i staklenu podlogu ADF-a (B) u vratašcima E.

 3. Zatvorite poklopac skenera.


Pojavljuju li se okomite pruge na skeniranim dokumentima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Zadatak skeniranja nije uspio

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite kabelske veze.

 1. Provjerite je li Ethernet ili USB kabel čvrsto priključen na računalo i pisač.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.


Je li zadatak skeniranja uspješan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Provjerite datoteku koju želite skenirati.

 1. Provjerite nije li naziv datoteke već upotrijebljen u odredišnoj mapi.

 2. Provjerite nisu li dokument ili fotografija koje želite skenirati otvoreni u nekoj drugoj aplikaciji.

 3. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.


Je li zadatak skeniranja uspješan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Provjerite jesu li odabrani potvrdni okviri Dodaj oznaku vremena ili Piši preko postojeće datoteke u konfiguracijskim postavkama odredišta.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.


Je li zadatak skeniranja uspješan?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Skener se ne može zatvoriti

Radnja

Da

Ne

Uklonite fizičke prepreke zbog kojih se skener ne može zatvoriti.


Zatvara li se skener sada pravilno?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Skeniranje traje predugo ili se računalo "zamrzava"

Radnja

Da

Ne

Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.


Traje li skeniranje predugo ili se računalo "zamrzava"?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Skener ne reagira

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite je li pisač uključen.

 2. Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.

 3. Kopirajte ili skenirajte dokument.


Reagira li skener?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u pisač i ukopčan u električnu utičnicu.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 2. Kopirajte ili skenirajte dokument.


Reagira li skener?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Kopirajte ili skenirajte dokument.


Reagira li skener?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Prilagođavanje registracije skenera

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.

 2. U izborniku Ispiši brzi test dodirnite Pokreni.

 3. Postavite stranicu za Ispiši brzi test na staklo skenera i zatim dodirnite Registracija ležišta za skeniranje.

 4. U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite Pokreni.

 5. Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

  Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Lijeva margina i Gornja margina.
 6. Ponavljajte 4. korak i 5. korak dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

Prilagođavanje registracije ADF-a

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.

 2. U izborniku Ispiši brzi test dodirnite Pokreni.

 3. Postavite stranicu za Ispiši brzi test u odlagač ADF-a.

 4. Dodirnite Registracija prednjeg ADF-a ili Registracija stražnjeg ADF-a.

  Napomene:

  • Kako biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema gore i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
  • Kako biste poravnali registraciju stražnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema dolje i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
 5. U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite Pokreni.

 6. Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

  Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Vodoravna prilagodba i Gornja margina.
 7. Ponavljajte 5. korak i 6. korak dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.