Upotreba upravljačke ploče

Upravljačka ploča pisača i njezini dijelovi
 

Koristite

Opis

1

Prikaz

  • Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.

  • Postavite pisač i upravljajte njime.

2

Gumb za početni zaslon

Prelazak na početni zaslon.

3

Gumb za uključivanje/isključivanje

  • Uključivanje ili isključivanje pisača.

    Napomena: Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.

  • Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.

  • Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije.

4

Tipkovnica

Unos brojki ili simbola u polje za unos.

5

Gumb Pauza

Unos pauze biranja u broju faksa.

6

Gumb Pokreni

Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada.

7

Gumb Očisti sve ili Ponovo postavi

Vraćanje zadanih postavki funkcije kao što je kopiranje, faksiranje ili skeniranje.

8

Gumb Zaustavi ili Odustani

Zaustavljanje trenutnog zadatka.

9

Gumb za pomak unatrag

Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.

10

Indikator

Provjerite status pisača.

11

Gumbi za glasnoću

Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika.

12

Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik

Priključivanje slušalica s mikrofonom ili zvučnika.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih pisača.