MB3442, MX331 és MX431 többfunkciós készülék

Biztonsági információk

Konvenciók

Terméknyilatkozatok

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Nyomtatókonfiguráció

A kezelőpanel használata

A kezdőképernyő testreszabása

Kijelző billentyűzet nyelvének módosítása

A jelzőfény állapotának értelmezése

Papír kiválasztása

Beállítás, telepítés és konfigurálás

A nyomtató helyének kiválasztása

Kábelek csatlakoztatása

Külön megvásárolható tálcák beszerelése

Nyomtató beállítása faxolásra

Papír és speciális hordozó betöltése

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

Hálózat

Cloud Connector-profil létrehozása

Menübeállítások oldal nyomtatása

Nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Titkosított feladatok konfigurálása

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Nyomtatás Cloud Connector-profilból

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

Nyomtatási feladat törlése

Toner sötétségének beállítása

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Másolatok készítése

Fényképmásolás

Másolás fejléces papírra

Másolás a papír mindkét oldalára

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

Példányok leválogatása

Több oldal másolása egyetlen lapra

Kártyák másolása

Másolási parancsikon létrehozása

E-mail

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Az SMTP-kiszolgáló beállítása e-mailhez

E-mail küldése

E-mail parancsikon létrehozása

Fax

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Faxküldés

Fax beütemezése

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

A fax felbontásának módosítása

Fax sötétségének módosítása

Faxnapló nyomtatása

Kéretlen faxok blokkolása

Fax továbbítása

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

FTP-parancsikon létrehozása

Beolvasás FTP-kiszolgálóra parancsikon segítségével

Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása

Beolvasás hálózati mappába parancsikon használatával

Beolvasás flash-meghajtóra

Beolvasás Cloud Connector-profilba

Nyomtató menüi

Menütérkép

Eszköz

Nyomtatás

Papír

Másolás

Fax

E-mail

FTP

USB-meghajtó

Hálózat/portok

Biztonság

Felhő csatlakozó

Jelentések

Hibaelhárítás

A nyomtató karbantartása

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

E-mail riasztások beállítása

Jelentések megtekintése

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

Energia- és papírtakarékosság

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató szállítása

Problémák elhárítása

A nyomtató nem válaszol

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Az USB port engedélyezése

Hálózatikapcsolat-hibák

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Elakadások megszüntetése

Papíradagolási problémák

Nyomtatási problémák

Faxolási problémák

Beolvasási problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Újrahasznosítás és hulladékkezelés

Lexmark termékek újrahasznosítása

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

Megjegyzések

Termékismertető

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

A termék kidobása

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

Tápfelvétel

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés