Multifunksjonsskriverne MB3442, MX331, MX431

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Skriverkonfigurasjon

Bruke kontrollpanelet

Tilpasse startbildet

Endre språk for skjermtastaturet.

Forstå statusen til indikatorlampen

Velge papir

Installere og konfigurere

Velge en plassering for skriveren

Koble til kabler

Montere tilleggsskuffer

Konfigurere skriveren til å fakse

Legge i papir og spesialpapir

Installere og oppdatere programvare, drivere og fastvare

Nettverksutskrift

Opprette en Cloud Connector-profil

Skrive ut menyinnstillingssiden

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Slette skriverminne

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriv ut

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-stasjon

Støttede flash-stasjoner og filtyper

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut fra en Cloud Connector-profil

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Legge skilleark mellom kopiene

Avbryte en utskriftsjobb

Justere tonermørkhet

Kopier

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på papir med brevhode

Skrive ut på begge sider av papiret

Forminske eller forstørre kopier

Sortere kopier

Kopiere flere sider til et enkeltark

Kopiere kort

Lage en snarvei

E-post

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Konfigurere SMTP-serveren for e-post

Sende en e-postmelding

Opprette en e-postsnarvei

Faks

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Sende en faks

Planlegge en faks

Opprette faksmålsnarvei

Endre oppløsning

Justere faksmørkheten

Skrive ut en fakslogg

Blokkere søppelfakser

Videresende en faks

Skann

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Opprette FTP-snarvei

Skanne til en FTP-server ved hjelp av en snarvei

Opprette en snarvei til en nettverksmappe

Skanne til en nettverksmappe ved bruk av en snarvei

Skanne til en flash-enhet

Skanne til en Cloud Connector-profil

Bruke skrivermenyer

Menyoversikt

Enhet

Skriv ut

Papir

Kopier

Faks

E-post

FTP

USB-stasjon

Nettverk/porter

Sikkerhet

Cloud Connector

Rapporter

Feilsøking

Vedlikeholde skriveren

Kontrollere status for deler og rekvisita

Konfigurere varsler for rekvisita

Opprette e-postvarslinger

Vise rapporter

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Rengjøre skriverdelene

Spare energi og papir

Flytte skriveren til et annet sted

Transportere skriveren

Feilsøke et problem

Skriveren svarer ikke

Kan ikke lese flash-stasjon

Aktivere USB-porten

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med rekvisita

Fjerne fastkjørt papir

Problemer med papirmating

Utskriftsproblemer

Fakseproblemer

Skanneproblemer

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Resirkuler og kast

Resirkulering av Lexmark-produkter

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Strømforbruk

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Juridiske merknader for trådløse produkter

Merknad om modulære komponenter

Eksponering for stråling

Samsvar med EU-direktiver

Samsvar med EU-direktiver