Kontrol af status for dele og forbrugsvarer

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Bemærk! Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.
Brug af Embedded Web Server
  1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

    Bemærkninger:

    • Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og se IP-adressen i sektionen TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
    • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
  2. Klik på Enhedsstatus > Flere detaljer.

Brug af printerens kontrolpanel

Tryk på the start button fra printerens kontrolpanel, og kontroller derefter status for forbrugsstoffer og dele i afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer.