Rengøring af printeren

Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

  1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

  2. Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.

  3. Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.

  4. Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

    Bemærkninger:

  5. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

    Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.