Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

 1. Sluk for printeren.

 2. Åbn frontpanelet til printeren, og hold the start button nede, mens du tænder printeren. Slip kun the start button, når lyssekvensen på printerens kontrolpanel svarer til lyssekvensen i følgende illustration.

  Printer control panel light sequence for Configuration Menu

  Load paper light - Til

  Toner cartridge light - Til

  Ready light - Til

  Start button light - Til

 3. Tryk på the cancel button, indtil lyssekvensen på printerens kontrolpanel svarer til lyssekvensen i følgende illustration, og tryk derefter på the start button.

  Printer control panel light sequence for Wipe All Settings

  Load paper light - Blinkende

  Toner cartridge light - Blinkende

  Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

  Bemærk! Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.
 4. Luk frontpanelet.