Installere hardwareindstillinger

Installation af valgfrie skuffer

Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
 1. Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

    
  The printer is turned off.
  Power cord is unplugged from the electrical outlet and printer.

 2. Pak papirskuffen ud, og fjern al emballagen.

 3. Fjern skuffen fra basen.

 4. Fjern al emballage fra skuffens indvendige del.

 5. Indsæt skuffen i basen.

 6. Placer skuffen i nærheden af printeren.

 7. Juster printeren med skuffen, og sænk langsomt printeren på plads.

 8. Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

    
  The power cord is plugged into the electrical outlet and into the printer.
  The printer is turned on.

  Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren.

Tilslutning af kabler

Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller et parallelkabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.
The illustration shows the printer base rear ports.
 

Brug

For at

1

USB-port*

Tilslut en valgfri trådløs netværksadapter.

2

USB-printerport

Slut printeren til en computer.

3

Ethernet-port*

Slut printeren til et netværk.

4

Parallelport*

Slut printeren til en computer.

5

Afbryderknap

Tænd eller sluk printeren.

6

Printerens netledning.

Tilslut printeren til en stikkontakt.

7

Sikkerhedsport

Sæt en lås på printeren for at holde den på plads.