Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Brug flerformålsarkføderen, når du udskriver på forskellige papirstørrelser eller specialmedier, som f.eks. kort, transparenter, papiretiketter og konvolutter. Du kan også bruge den til en-sides-udskriftsjob på brevpapir.

 1. Åbn flerformålsarkføderen.

  1. Træk i flerformålsarkføderens forlænger.

  2. Træk forsigtigt i forlængeren, så flerformålsarkføderen står helt åben.

 2. Klem den venstre breddestyrstap, og flyt styrene for det papir, du ilægger.

 3. Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

 4. Ilæg papiret eller specialmediet.

  Bemærkninger:

  Paper size indicators on the multipurpose feeder
 5. Indstil papirstørrelse og -type i papirmenuen fra Embedded Web Server eller fra din computer, så det svarer til det papir, der er lagt i flerformålsarkføderen.

  Bemærk! Afhængigt af dit operativsystem kan du åbne menuen Papir ved hjælp af hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger eller Printerindstillinger.