Ilægning i skuffer

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.
 1. Træk bakken helt ud.

  Bemærk! Skuffer må ikke fjernes under udskrivningsjob, eller når følgende indikatorsekvens vises på printerens kontrolpanel. Dette kan forårsage papirstop.
  Printer control panel light sequence for Busy

  I gang

  Ready light - Blinkende

 2. Klem breddestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

 3. Klem længdestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

  Bemærkninger:

  Paper size indicators on the bottom of the tray
 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 5. Læg papirstakken i.

  Bemærk! Kontroller, at papiret ligger under indikatoren for maksimal opfyldning, der sidder på siden af breddestyret.
  Maximum paper fill line in the tray

  Bemærkninger:

 6. Indsæt bakken.

 7. Fra Embedded Web Server på din computer skal du indstille papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen.

  Bemærkninger: