Flytning af printeren

Inden printeren flyttes

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwareelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

Transport af printeren

Brug originalemballagen ved transport af printeren.