Menuen Netværk/porte

Standard USB, menu

Brug

For at

PCL SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, bruger printeren PCL-emulering.
 • Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu.
PS SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Hvis PS SmartSwitch er aktiveret, bruger printeren PostScript-emulering.
 • Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu.
USB buffer

Deaktiveret

Automatisk

3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]

Angiv størrelsen på USB-inputbufferen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Deaktiveret slår jobbuffering fra.
 • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller à 1 KB.
 • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret.
 • Hvis du vil øge maksimumintervallet for USB bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
 • Printeren genstartes automatisk, når denne indstilling ændres. Derefter opdateres menuvalget.