Retningslinjer for papir

Valg af det korrekte papir eller andet specialmedie mindsker udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Vægt

Papirbakkerne kan automatisk indføre papir med langbanede fibre med en vægt på op til 90 g/m2. Arkføderen kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 163 g/m2. Papir, der vejer mindre end 60 g/m2 (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m2 (20-lb) papir med langbanede fibre. Ved papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer) anbefaler vi 90 g/m2 (24 lb) eller tungere papir.

Bemærk! To-sidet udskrivning understøttes kun for 60-90 g/m2 tykt papir.

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibrenes retning i et ark papir. Papir kan være langbanet, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller kortbanet, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60-90-g/m2 (16-24-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 230°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 230° C uden at smelte eller udsende farlige dampe.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma støtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske printere).

Det er ikke muligt at garantere, at alt genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Der tages hensyn til mange faktorer både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne tryksværte og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO2-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre overordnet forvaltning af ressourcer.

Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printeres påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO2-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at oplyse kunder og partnere om, hvordan de kan minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtig skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlig anvendelse. Følgende retningslinjer for papirvalg skal imidlertid bidrage til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

  1. Minimer papirforbruget.

  2. Vær selektiv med hensyn til træfibrenes oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. FSC (Forestry Stewardship Council) eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.

  3. Vælg det mest relevante papir til udskrivningsbehov: normal 75 eller 80 g/m2 certificeret papir, papir med lavere vægt eller genbrugspapir.

Eksempler på ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

Du kan få yderligere oplysninger om Lexmark på www.lexmark.com. Du kan finde generel information om bæredygtighed under linket Miljømæssig bæredygtighed.