Papirstop i dupleksenheden

Lys ved papirstop - Til

Startknap lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Lysindikatorsekvenser

Lys ved papirstop - Til

Tonerpatron lys - Til

Startknap lys - Til

Lys ved papirstop - Til

Ilæg papir lys - Blinker

Startknap lys - Til


Hvis den supplerende lyssekvens er magen til en af lyssekvenserne på de foregående illustrationer, skal du gøre følgende.

  1. Fjern bakken.

  2. Fjern det fastklemte papir.

    Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.
  3. Isæt bakken.

  4. Tryk på knappen Vælg på kontrolpanelet.