Papirstop i MP-arkføderen.

Lys ved papirstop - Til

Knappen Start lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Lys ved papirstop - Til

Tonerpatron lys - Til

Lampen Ready (Klar) - Til

Knappen Start lys - Til

Hvis den supplerende lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du gøre følgende.

  1. Fjern det fastklemte papir.

    Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.
  2. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

  3. Tryk på knappen Vælg på kontrolpanelet.