Papirstop i standardbakken

Lys ved papirstop - Til

Knappen Start lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Lys ved papirstop - Til

Ilæg papir lys - Til

Knappen Start lys - Til

Hvis den supplerende lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du gøre følgende.

  1. Fjern det fastklemte papir.

    Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.
  2. Tryk på knappen Vælg på kontrolpanelet.