Papirstop i bakkerne

Lys ved papirstop - Til

Knappen Start lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Lysindikatorsekvenser

Lys ved papirstop - Til

Ilæg papir lys - Til

Tonerpatron lys - Til

Knappen Start lys - Til

Lys ved papirstop - Til

Ilæg papir lys - Til

Lampen Ready (Klar) - Til

Knappen Start lys - Til


Hvis den supplerende lyssekvens er magen til en af lyssekvenserne på de foregående illustrationer, skal du gøre følgende.

  1. Fjern bakken.

  2. Fjern det fastklemte papir.

    Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.
  3. Isæt bakken.

  4. Tryk på knappen Vælg på kontrolpanelet.