Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug

For at

Standardkilde

Skuffe [x]

MP-indføringsenhed

Manuelt papir

Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
 • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Papirstørrelse/type

Brug

For at

Skuffe [x] Størrelse

A4

A5

A6

JIS-B5

Brevpapir

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Sætning

Universal

Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke.

Bemærkninger:

 • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
 • Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.
 • A6-papirstørrelsen understøttes kun af Skuffe 1 og MP-arkføderen.
Skuffe [x] Type

Alm. papir

Transparenter

Genbrugspapir

Etiketter

Tykt papir

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Groft/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset  Type [x]  er standardindstillingen for alle andre bakker.
 • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x].
 • Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.
Str. i MP-arkf.

A4

A5

A6

JIS B5

Brevpapir

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Sætning

Universal

7 3/4 Konvolut

9 Konvolut

10 Konvolut

DL Konvolut

C5 Konvolut

B5 Konvolut

Andre konvolutter

Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkføderstørrelse vises som en menu.
 • Arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Sørg for at angive værdien for papirstørrelsen.
MP-arkfødertype

Alm. papir

Kort forsyning

Transparenter

Genbrugspapir

Etiketter

Tykt papir

Konvolutter

Grove konvolutter

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Groft/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkfødertype vises som en menu.
Manuel papirstørrelse

A4

A5

A6

JIS B5

Brevpapir

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Sætning

Universal

Angiv den papirstørrelse, der ilægges manuelt.

Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.

Manuel papirtype

Alm. papir

Kort forsyning

Transparenter

Genbrugspapir

Etiketter

Tykt papir

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Groft/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til "Manuel", før Manuel papirtype vises som en menu.
Manuel konvolutstørrelse

7 3/4 Konvolutter

9 Konvolut

10 Konvolut

DL Konvolut

C5 Konvolut

B5 Konvolut

Andre konvolutter

Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt.

Bemærk! 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.

Manuel konvoluttype

Konvolutter

Grove konvolutter

Specialtype [x]

Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt.

Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.


Menuen Konfigurer MP

Brug

For at

Konfigurer MP

Kassette

Manuel

First (Først).

Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Kassette er standardindstillingen. Indstillingen Kassette konfigurerer MP-arkføderen som standardpapirkilde.
 • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.
 • Først angiver MP-arkføderen som den primære papirkilde uafhængigt af indstillinger.

Menuen Papirstruktur

Brug

For at

Alm. struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte almindelige papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Kartonstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte karton.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Normal.
 • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for de ilagte transparenter.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Genbrugstekstur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte genbrugspapir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Etiketstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for de ilagte etiketter.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Tykt papir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det ilagte bankpostpapir.

Bemærk! Groft er standardindstillingen.

Konvolutstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af de ilagte konvolutter.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Struktur på grove konvolutter

Groft

Angiv den relative struktur af de ilagte ru konvolutter.

Brevpapir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte brevpapir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Fortrykt struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte fortrykte papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Farvet struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det ilagte farvede papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Let struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Tung struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Groft/bomuldsstruktur

Groft

Angiv den relative struktur af det ilagte bomuldspapir.

Bruger [x] struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur for det ilagte specialpapir.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Normal.
 • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Papirvægt

Brug

For at

Normal vægt

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af karton

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte karton.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af transparent

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for de ilagte transparenter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt genbrugspapir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af etiketter

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af tykt papir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte tykke papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Kuvertvægt

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af ru konvolut

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for de ilagte grove konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af brevpapir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af fortrykt papir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af farvet papir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af let papir

Lyst

Angiv, at det ilagte papir har en lav vægt.

Vægt af kraftigt papir

Tungt

Angiv, at vægten af det ilagte papir er kraftigt.

Vægt af ru/bomuldspapir

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte bomuldspapir eller ru papir.

Bemærk! Tykt er standardindstillingen.

Vægt af special [x]

Lyst

Normal

Tungt

Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen.
 • Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.

Menuen Papirilægning

Brug

For at

Ilæg genbrugspapir

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrugspapir som papirtype.

Ilægning af tykt papir

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver bankpostpapir som papirtype.

Ilægning af brevpapir

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype.

Ilægning af fortrykt papir

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt papir som papirtype.

Ilægning af farvet papir

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvepapir som papirtype.

Let ilægges

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let papir som papirtype.

Tung ilægges

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tungt papir som papirtype.

Tilpasset [x] ilægning

Duplex (Dupleks)

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brugerdefineret papir [x] som papirtype.

Bemærk! Brugerd. [x] ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.


Menuen Specialtyper

Brug

For at

Specialtype [x]

Papir

Karton

Transparent

Ru/bomuld

Etiketter

Konvolut

Tilknyt en papirtype eller specialmedietype til et Specialtype [x]-navn.

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen for Specialtype [x].
 • Specialmedietypen skal være understøttet i den valgte skuffe arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrugspapir

Papir

Karton

Transparent

Ru/bomuld

Etiketter

Konvolut

Bomuld

Angiv en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer.

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen.
 • Genbrugspapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller arkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.