Netværkstilslutning

Bemærkninger:

Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

Bemærk! Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

Bemærkninger:

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (PIN)

Printeren understøtter kun PIN-metoden (personligt identifikationsnummer) til tilslutning til et trådløst netværk ved hjælp af WPS-metoder (Wi-Fi-beskyttet opsætning).

Bemærk! Kontroller, at dit adgangspunkt (trådløs router) er WPS-certificeret WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med adgangspunktet.
 1. Udskriv en netværksopsætningsside eller en menuindstillingsside. Der er flere oplysninger i Udskrivning af en side med menu- og netværksindstillinger.

 2. Find WPS PIN i afsnittet Trådløs.

 3. Åbn en webbrowser, og angiv derefter IP-adressen på dit adgangspunkt i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 4. Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med adgangspunktet.

 5. Indtast den ottecifrede WPS PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved hjælp af printersoftwaren

Bemærkninger:

Brug af det trådløse opsætningsværktøj Wireless Setup Utility (kun Windows)

 1. Kontroller, om printersoftwaren allerede er installeret.

 2. Brug søgekommandoen i startmenuen for at finde Printerstartsiden.

 3. Åbn Printerstartsiden, og klik derefter på Indstillinger > Trådløst opsætningsværktøj.

 4. Følg trinene på computerskærmen.

Bruge den trådløse opsætningsassistent (kun Macintosh)

Med Trådløs Opsætningsassistent kan du:

Installation af den trådløse opsætningsassistent
 1. Gå til Lexmarks supportwebsted på http://support.lexmark.com.

 2. Download den seneste version af programmet Wireless Setup Assistant.

 3. Dobbeltklik på den softwareinstallationspakke, du har downloadet.

 4. Følg instruktionerne på computerskærmen.

Start af den trådløse opsætningsassistent Wireless Setup Assistant

Bemærkninger:

 1. I Finder skal du navigere til:

  Programmer > vælg din printermappe

 2. Dobbeltklik på Wireless Setup Assistant, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! Hvis der opstår problemer under kørslen af programmet, skal du klikke på the Help icon.

Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs.

 3. Rediger indstillingerne, så de svarer til indstillingerne for adgangspunktet (trådløs router).

  Bemærk! Sørg for at indtaste det korrekte SSID.
 4. Klik på Send.

 5. Sluk for printeren, og frakobl derefter Ethernet-kablet. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.

 6. Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er Tilsluttet.