Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af tonerkassetten

 1. Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

 2. Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.

 3. Udpak tonerpatronen, og fjern alle emballage.

 4. Ryst den nye patron for at omfordele toneren.

 5. Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

  Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
 6. Luk frontpanelet.

Udskiftning af billedenhed

 1. Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

 2. Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.

 3. Løft det grønne håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.

 4. Udpak den nye billedenhed, og ryst den igen.

 5. Fjern al emballage fra billedenheden.

  Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
  Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.
 6. Indsæt billedenheden i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inde i printeren.

 7. Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

 8. Luk frontpanelet.