Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Bemærk: Bemærkning henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: Advarsel henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

FORSIGTIG: Forsigtig indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Indikerer en risiko for personskade.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Indikerer en risiko for elektrisk stød.
Forsigtighedsikon for Varm overflade FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.
Forsigtighedsikon for Væltefare FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Indikerer en knusningsfare.
Forsigtighedsikon for Klemningsfare FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE: Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i Brugervejledningen kan medføre udsættelse for farlig stråling.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Forsigtighedsikon for Varm overflade FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette udstyr er ikke velegnet til brug på steder, hvor børn vil være til stede.

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.