Menuen Sikkerhed

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug

For at

Aktuel dato og klokkeslæt

Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.

Indstil dato og klokkeslæt manuelt

[indtast dato/tid]

Angiv datoen og klokkeslættet.

Bemærk! Hvis du indstiller dato og klokkeslæt via denne menu, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej.

Tidszone

[liste over tidszoner]

Vælg tidszonen.

Bemærk! Standardindstillingen er GMT.

Skift automatisk til/fra sommertid

Til

Fra

Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for sommertid (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

UTC-forskel (GMT)

[inputtid i minutter]

Angiv tidsforskellen fra UTC (Coordinated Universal Time) eller GMT (Greenwich Mean Time).

Bemærk! Indstillingen er kun gældende, hvis du vælger "Tilpasset (UTC+bruger)" som tidszone.

Sommertid starter

[liste over uger]

[liste over dage]

[liste over måneder]

[inputtid]

Angiv starttidspunkt for sommertid.

Bemærk! Indstillingen er kun gældende, hvis du vælger "Tilpasset (UTC+bruger)" som tidszone.

Sommertid slut

[liste over uger]

[liste over dage]

[liste over måneder]

[inputtid]

Angiv sluttidspunkt for sommertid

Bemærk! Indstillingen er kun gældende, hvis du vælger "Tilpasset (UTC+bruger)" som tidszone.

Sommertidsforskydning

[inputtid i minutter]

Angiv forskel på sommertid.

Bemærk! Indstillingen er kun gældende, hvis du vælger "Tilpasset (UTC+bruger)" som tidszone.