Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug

For at

Displaysprog

Engelsk

Fransk

Tysk

Italiensk

Spansk

Dansk

Norsk

Hollandsk

Svensk

Portugisisk

Finsk

Russisk

Polsk

Græsk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Traditionelt kinesisk

Koreansk

Japansk

Indstil sproget til teksten, der vises på displayet.

Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle modeller. Det kan være nødvendigt at installere specialhardware for visse sprog.

Vis beregninger over forbrug

Vis beregninger

Vis ikke beregninger

Se beregninger over forbrug på kontrolpanelet, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.

Økotilstand

Fra

Energi

Energi/Papir

Papir

Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Denne indstilling nulstiller printeren til standardindstillingerne.
 • Indstilling af Økotilstand til Energi eller Papir kan påvirke printerens ydeevne, men ikke udskriftskvaliteten.
Lydløs tilstand

Fra

Til

Reducer printerstøjen.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Kør Initial Opsætning

Ja

Nej

Kør opsætningsguiden.

Tastatur1

Tastaturtype

Engelsk

Fransk

Fransk canadisk

Tysk

Italiensk

Spansk

Græsk

Dansk

Norsk

Hollandsk

Svensk

Finsk

Portugisisk

Russisk

Polsk

Tysk (Schweiz)

Fransk (Schweiz)

Koreansk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Traditionelt kinesisk

Japansk

Tilpasset tast [x]

Angiv et sprog og oplysninger for tilpasset tast til tastaturet på displayet.

Papirstørrelser

USA

Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er US.
 • Det land eller område, du har valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Viste oplysninger1

Venstre side

Højre side

Angiv displayoplysningerne i de øverste hjørner på startskærmen.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Ingen

IP-adresse

Værtsnavn

Kontaktnavn

Placering

Dato/klokkeslæt

mDNS/DDNS servicenavn

Nulkonfigurationsfejl

Tilpasset tekst [x]

Modelnavn

Bemærkninger:

 • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side.
 • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.
Viste oplysninger1

Tilpasset tekst [x]

Angiv teksten, der skal vises i de øverste hjørner på startskærmen.

Bemærk! Du kan skrive op til 32 tegn.

Viste oplysninger (fortsat)1

Sort toner

Angiv displayoplysningerne til Sort toner.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Hvornår det skal vises

Undlad at vise

Vis

Meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standard

[indtastning af tekst]

Alternativ

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Undlad at vise standardindstillingen for Hvornår, det skal vises.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Viste oplysninger (fortsat)1

Papirstop

Indfør papir

Servicefejl

Tilpas displayoplysningerne for visse menuer.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis

Ja

Nej

Meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standard

[indtastning af tekst]

Alternativ

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Nej er standardindstillingen for Vis.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Tilpasning af startskærmbilledet

Skift sprog

Søg efter Tilbageholdte job

Tilbageholdte job

USB-drev

Profiler og løsninger1

Bogmærker1

Job efter bruger1

Formularer og favoritter1

Skift de ikoner, som vises på startskærmbilledet.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis

Undlad at vise

Datoformat1

MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

Formater printerdatoen

Bemærk! MM-DD-ÅÅÅÅ er den amerikanske standardindstilling. DD-MM-ÅÅÅÅ er den internationale standardindstilling.

Tidsformat1

12 timers skift

24 timers skift

Formater printerens klokkeslæt.

Bemærk! 12 timers skift er standardindstillingen.

Skærmens lysstyrke1

20-100

Angiv displayets lysstyrke.

Bemærk! Standardindstillingen er 100.

Lydfeedback1

Knapfeedback

Til

Fra

Højttalerlydstyrke

1-10

Indstil knaplydstyrke og -feedback.

Bemærkninger:

 • Til er standardindstillingen for Knapfeedback.
 • 5 er standardindstillingen for Højttalerens lydstyrke.
Vis bogmærker1

Ja

Nej

Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Opdateringshastighed for webside1

30-300

Angiv antallet af sekunder mellem opdateringer af Embedded Web Server.

Bemærk! Standardindstillingen er 120.

Kontaktnavn1

Angiv et kontaktnavn til printeren.

Bemærk! Kontaktnavnet gemmes på Embedded Web Server.

Placering1

Angiv printerplaceringen.

Bemærk! Placeringen gemmes på Embedded Web Server.

Alarmer1

Alarmkontrol

Kassettealarm

Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Fra

Enkelt

Kontinuerligt

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt.
 • Deaktiveret er standardindstillingen for Kassettealarm.
Timeout

Standby-tilstand1

Deaktiveret

1-240

Indstil tiden for den inaktive periode, der skal gå, før printeren aktiverer strømbesparelsestilstanden.

Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.

Timeout

Slumringstilstand

Deaktiveret

1-120

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at kører i slumretilstand.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 20 minutter.
 • Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra.
 • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.
Timeout

Udskriv m. skærm fra

Tillad udskrivning m. skærm fra

Skærm til u. udskrivning

Udskrive et job med slukket display.

Bemærk! Standardindstillingen er udskrivning med tændt display.

Timeout

Dvaletimeout

Deaktiveret

20 minutter

1 time

2 timer

3 timer

6 timer

1 dag

2 dage

3 dage

1 uge

2 uger

1 måned

Indstil tidsrummet, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.

Timeout

Dvaletimeout ved forbindelse

Dvale

Sæt ikke i dvale

Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.

Bemærk! Dvale er standardindstillingen.

Timeout

Skærmtimeout

15-300 sek.

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før displayet automatisk vender tilbage til Klar-tilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.

Timeout

Forlæng skærmtimeout1

Til

Fra

Bliv på samme sted og nulstil timeren for Skærmtimeout i stedet for vende tilbage til startskærmen

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Timeout

Udskriftstimeout

Deaktiveret

1-255 sek.

Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 90 sekunder.
 • Når tiden udløber, vil enhver delvist udskrevet side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.
 • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering.
Timeout

Vent timeout

Deaktiveret

15-65535 sek.

Indstil tidsrummet, som printeren venter på at modtage data fra værten.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 40 sekunder.
 • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering.
Timeout

Timeout for tilbageholdelse af job1

5-255 sek.

Indstil tidsrummet, som printeren venter på brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 30 sekunder.
 • Dette menupunkt vises kun, når harddisk er installeret.
Genoprettelse ved fejl

Automatisk genstart

Genstart ved inaktivitet

Genstart altid

Genstart aldrig

Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv altid.

Genoprettelse ved fejl

Maks. autom. genstarter

1-20

Fastslå det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.

Bemærk! Standardindstillingen er 2 minutter.

Genopret udskrift

Fortsæt automatisk

Deaktiveret

5-255 sek.

Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpet inden for det angivne tidsrum.

Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Genopret udskrift

Genopret ved stop

Til

Fra

Automatisk

Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre andre printeropgaver skal bruge hukommelsen, der kræves til at tilbageholde siderne.

Genopret udskrift

Papirstophjælp

Til

Fra

Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Genopret udskrift

Beskyt side

Fra

Til

Indstil printeren til at udskrive det korrekte output til en side.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed1

Forlæng skærmtimeout

Fra

Til

Bliv på samme sted og nulstil timeren for Skærmtimeout i stedet for vende tilbage til startskærmen

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed1

Talehastighed

Meget langsom

Langsom

Normal

Hurtig

Hurtigere

Meget hurtig

Hastig

Meget hastig

Hurtigst

Juster talehastigheden for stemmevejledning.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed1

Headphone-lydst.

1-10

Indstil lydstyrke for hovedtelefonen.

Bemærk! Standardindstillingen er 5.

Info sendt til Lexmark

Forbrug af forsyninger og sideantal (anonym)

Til

Fra

Send anonyme oplysninger om enhedens brugsadresse.

Bemærk! Standardværdien afhænger af, hvad du har valgt under startkonfigurationen.

Info sendt til Lexmark

Enhedens ydeevne (anonym)

Til

Fra

Send anonyme enhedsfunktioner og fejloplysninger til Lexmark.

Bemærk! Standardværdien afhænger af, hvad du har valgt under startkonfigurationen.

Info sendt til Lexmark

Start send

Stop send

Indstil tidsrummet for afsendelse af anonyme oplysninger til Lexmark.

Tryk på slumreknappen

Gør ingenting

Slumre

Dvale

Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk! Slumre er standardindstillingen.

Tryk på slumreknappen og hold den nede

Gør ingenting

Slumre

Dvale

Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk! Standardindstillingen er Gør ingenting.

Fabriksindstillinger

Gendan ikke

Gendan nu

Gendan printerens standardindstillinger.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Gendan ikke.
 • Valg af Gendan nu returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en harddisk, berøres ikke.
Tilpasset startmeddelelse2

Fra

IP-adresse

Værtsnavn

Kontaktnavn

Placering

Nulkonfigurationsfejl

Tilpasset tekst [x]

Vælg en tilpasset startmeddelelse, der vises som alternativ printerstatus.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Eksporter konfigurationsfil1

Eksport

Eksporter konfigurationsfiler til et flashdrev.


Udskriftsindstillinger

Menuen Opsætning

Brug

For at

Printersprog

PCL-emulering

PS-emulering

Angiv printerens standardsprog.

Bemærkninger:

 • PS-emulering er standardindstillingen.
 • PostScript-emulering benytter en PostScript-fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Udskriftsområde

Normal

Hele siden

Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen. Hvis der forsøges at udskrive data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.
 • Med indstillingen Hele siden kan billedet flyttes ind i det ikke-udskrivbare område, der defineres med indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.
Indlæs til

RAM

Blitz

Angiv lagringsdestinationen for indlæste data.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM.
 • Hvis indlæste data lagres i en flashhukommelse, lagres de permanent. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket.
 • Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en valgfri flashhukommelse (ekstraudstyr).
Spar ressourcer

Til

Fra

Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere end den ledige hukommelse.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.
 • Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises Hukommelse fuld [38], men indlæste data slettes ikke.

menuen Finishing

Brug

For at

Sider (Dupleks)

1-sidet

2-sidet

Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • "1-sidet" er standardindstillingen.
 • Du kan indstillle 2-sidet udskrivning fra et program.

Til Windows-brugere:

 1. Klik på Filer > Udskriv

 2. Klik på Egenskaber, Foretrukne, Indstillinger eller Opsætning.

Til Macintosh-brugere:

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Juster indstillingerne via udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.

Dupleksbinding

Long Edge (Lang kant)

Short Edge (Kort kant)

Definer den måde, som to-sidede sider indbindes og udskrives på.

Bemærkninger:

 • Long Edge (Lang kant) er standardindstillingen. Lang kant indbinder sider langs med deres lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Kort kant indbinder sider langs med deres korte kant (øverste kant ved stående og venstre kant ved liggende).
Copies (Kopier)

1–999

Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er 1.

Blank Pages (Tomme sider)

Do Not Print (Udskriv ikke)

Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Do Not Print (Udskriv ikke).

Sorter

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier

Bemærk! “(1,2,3) (1,2,3)” er standardindstillingen.

Separator Sheets (Skillesider)

Fra

Between Copies (Mellem kopier)

Between Jobs (Mellem job)

Between Pages (Mellem sider)

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til (1,1,1) (2,2,2). Hvis Sorter er angivet til (1,2,3) (1,2,3), indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 2, alle sider 3 osv.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Separator Source (Skillesidekilde)

Skuffe [x]

MP-arkføder

Angiv papirkilden til skillesider.

Bemærk! Tray 1 (Skuffe 1) (standardskuffe) er standardindstillingen.

Papirbesparelse

Fra

2-Op

3-Op

4-Op

6-Op

9-Op

12-Op

16-Op

Udskriv multisidebilleder på én side af papiret.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsessortering

Horizontal (Vandret)

Omvendt, vandret

Omvendt, lodret

Vertical (Lodret)

Angiv antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelse.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparelsesretning

Automatisk

Liggende

Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.

Papirbesparelsesramme

None (Ingen)

Solid (Udfyldt)

Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse.

Bemærk! Standardindstillingen er None ( Ingen).


Menuen Kvalitet

Brug

For at

Udskriftsopløsning

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 billedkvalitet

2400 billedkvalitet

Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi.

Pixelforbedring

Fra

Skrifttyper

Vandret

Lodret

Begge retninger

Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Tonersværtning

1–10

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 8 minutter.
 • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.
Optimer fine linjer

Til

Fra

Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Du kan indstille dette i printersoftwaren. For Windows brugere, klik på File (Fil) > Print (Udskriv), og klik derefter på Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner), ellerSetup (Opsætning). Macintosh-brugere skal vælge Filer > > Udskriv og derefter justere indstillingerne i udskriftsdialogboksen og genvejsmenuerne.
 • Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Grå korrektion

Automatisk

Fra

Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Lysstyrke

-6 til 6

Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Kontrast

0-5

Juster kontrasten for udskrevne objekter.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


PostScript, menu

Brug

For at

Udskriv PS-fejl

Til

Fra

Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


menuen PCL-emulering

Brug

For at

Indstillinger for PCL-emulering

Retning

Stående

Liggende

Angiv tekst- og grafikretning på siden.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Stående. Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
 • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindstillinger

Linjer pr. side:

1–255

Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side.

Bemærkninger:

 • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
 • Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Angiv papirstørrelse og -retning, før du angiver linjer pr. side.
Indstillinger for PCL-emulering

A4-bredde

198 mm

203 mm

Indstil printeren til udskrifter på A4-papir.

Bemærkninger:

 • 198 mm er standardindstillingen.
 • Indstillingen 203 mm angiver sidebredden, så printeren kan udskrive 80 tegn med 10 punkter.
Indstillinger for PCL-emulering

Auto CR efter LF

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

PCL-emuleringsindstillinger

Auto LF efter CR

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (LF) efter en vognreturkommando (CR).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Nyt nr. til bakke

Tildel MP-arkføder

Fra

None (Ingen)

0–199

Tildel bakke [x]

Fra

None (Ingen)

0–199

Tildel manuelt papir

Fra

None (Ingen)

0–199

Tildel manu. konvolut

Fra

None (Ingen)

0–199

Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren. Den ignorerer også kommandoen til valg af papirindføring.
 • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt nr. til bakke

Vis fabriksindstillinger

MPF-standard = 8

T1-standard = 1

T1-standard = 4

T1-standard = 5

T1-standard = 20

T1-standard = 21

Konvol.std. = 6

MPapirstandard = 2

Man.konv.std = 3

Vis den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder.

Nyt nr. til bakke

Gendan standardindstillinger

Ja

Nej

Gendan standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere.