Beskrivelse af printermeddelelserne

Meddelelser om tonerpatron

Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy]

Lyssekvens på printerens kontrolpanel - Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy]

Fejllampe - Til

Tonerindikator - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du gøre følgende:

 1. Kontroller, om både tonerpatronen og billedenheden enten er Lexmark-autoriserede MICR-forbrugsstoffer (Magnetic Imaging Content Recording) eller ikke-MICR-forbrugsstoffer.

 2. Skift tonerpatronen eller billedenheden, så de begge er Lexmark-autoriserede MICR- eller ikke-MICR-forbrugsstoffer.

Bemærkninger:

Patron snart tom [88.xx]

Printer control panel light sequence for Cartridge logw [88.xx]

Toner light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, har du formodentlig brug for at bestille en tonerpatron. Tryk om nødvendigt på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte med udskrivningen.

Patron næsten tom [88.xy]

Printer control panel light sequence for Cartridge nearly low [88.xy]

Error light - Langsomt blinkende

Toner light – Til

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du om nødvendigt trykke på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte udskrivningen.

Patron næsten helt tom [88.xy]

Printer control panel light sequence for Cartridge very low 88.xy

Error light - Blinkende

Toner light – Til

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du muligvis udskifte tonerpatronen meget snart. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Tryk om nødvendigt på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte med udskrivningen.

Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Printer control panel light sequence for Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Error light - Til

Toner light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Error light - Til

Paper jam light - Blinkende

Ready light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du udskifte tonerpatronen. Du kan få flere oplysninger i vejledningen, der fulgte med forbrugsstoffet, eller i sektionen "Udskiftning af forbrugsstoffer" i brugervejledningen.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen, eller besøg www.lexmark.com, hvis du ikke har en ny tonerpatron.

Udskift patron, matcher ikke printeromr. [42.xy]

Printer control panel light sequence for Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Error light - Til

Toner light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Error light - Til

Load paper light - Blinkende

Toner light - Til

Hvis den supplerende indikatorsekvens matcher indikatorsekvensen på den foregående illustration, skal du installere en tonerpatron, der svarer til områdenummeret på din printer. x angiver værdien på printerområdet. y angiver værdien på patronområdet. x og y kan have følgende værdier.

Områder for printere og tonerpatroner

Områdenummer (x)

Område (y)

0

Globalt

1

USA, Canada

2

EØS, Schweiz

3

Asien og Stillehavsområdet, Australien, New Zealand

4

Latinamerika

5

Afrika, Mellemøsten, resten af Europa

9

Ugyldig


Bemærkninger:

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Fejllampe - Til

Tonerindikator - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Fejllampe - Til

Lys ved papirstop - Til

Tonerindikator - Til

Hvis den supplerende lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fejllampe - Til

Papirstop lys - Til

Ilæg papir lys - Til

Tonerindikator - Til

Hvis lyssekvensen er magen til den foregående lyssekvens, skal du fjerne tonerpatronen og derefter installere en tonerpatron, der understøttes. Der er flere oplysninger i Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør..

Bemærkninger:

Meddelelser om billedenhed

Billedenh. næsten tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit low [84.xy]

Toner light - Blinkende

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, har du formodentlig brug for at bestille en billedenhed. Tryk om nødvendigt på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte med udskrivningen.

Billedenh. næsten tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit nearly low [84.xy]

Error light - Langsomt blinkende

Toner light - Blinkende

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du om nødvendigt trykke på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte udskrivningen.

Billedenh. næsten helt tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit very low [84.xy]

Error light - Blinkende

Toner light - Blinkende

Start button light – Til

Hvis indikatorsekvensen på kontrolpanelet er magen til indikatorsekvensen på den foregående illustration, skal du muligvis udskifte billedenheden meget snart. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Tryk om nødvendigt på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte med udskrivningen.

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Printer control panel light sequence for Replace imaging unit, 0 estimated pages remain [84.xy]

Error light - Til

Toner light - Blinkende

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, har du formodentlig brug for at udskifte en billedenhed. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen, eller besøg www.lexmark.com, hvis du ikke har en udskiftningsbilledenhed.

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende billedenhed [31.xy]

Fejllampe - Til

Tonerindikator - Blinker

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke to gange på knappen Start for at se den supplerende lyssekvens.

Fejllampe - Til

Lys ved papirstop - Til

Tonerindikator - Blinker

Hvis den supplerende lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Udskift ikke-understøttet billedenhed[32.xy]

Fejllampe - Til

Lys ved papirstop - Til

Ilæg papir lys - Til

Tonerindikator - Blinker

Hvis lyssekvensen er magen til den foregående lyssekvens, skal du fjerne billedenheden og installere en billedenhed, der understøttes. Der er flere oplysninger i Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør..

Bemærkninger:

Ikke-Lexmark [supply type], se betjeningsvejledningen [33.xy]

Bemærk! Forbrugsstoftypen kan være tonerpatron eller billedenhed.

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Der er flere oplysninger i Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør..

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på knappen Annuller og knappen # på kontrolpanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren.

På printermodeller uden berøringsskærm skal du trykke samtidigt på knappen Vælg og knappen Annuller på kontrolpanelet og holde dem nede i 15 sekunder for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Bemærk! Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com.

Meddelelser om papirilægning

Forkert papirstørrelse, åbn [paper source] [34]

Printer control panel light sequence for Incorrect paper size, open<nbspace/>[paper source]<nbspace/>[34]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Incorrect paper size, open [paper source] [34]

Error light - Til

Load light - Til

Ready light - Til

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [custom type name]

Load paper light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af følgende muligheder:

Ilæg [paper source] med [custom type string] [orientation]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [custom type string]

Load paper light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af følgende muligheder:

Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [paper size]

Load paper light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af følgende muligheder:

Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [paper type] [paper size]

Load paper light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af følgende muligheder:

Læg [custom type name] [orientation] i den manuelle arkføder

Ilæg papir lys - Til

Startknap lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Læg [custom type string] [orientation] i den manuelle arkføder

Ilæg papir lys - Til

Startknap lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Læg [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Ilæg papir lys - Til

Startknap lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Læg [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Ilæg papir lys - Til

Startknap lys - Til

Hvis lyssekvensen er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Printer control panel light sequence for Remove paper from standard bin

Load paper light - Blinkende

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du gøre følgende:

 1. Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

 2. Tryk på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte udskrivningen.

Meddelelser om printerkommunikationsfejl

Netværk [x] softwarefejl [54]

Printer control panel light sequence for Network [x] software error [54]

Error light – Til

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for hurtigt at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Network [x] software error [54]

Error light – Til

Paper jam light - Blinkende

Start button light – Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Standardparallelport deaktiveret [56]

Printer control light sequence for Standard parallel port disabled [56]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Standard parallel port disabled [56]

Error light - Til

Paper jam light - Langsomt blinkende

Load paper light - Langsomt blinkende

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Standardnetværkssoftwarefejl [54]

Printer control panel light sequence for Standard network software error [54]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the continue button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Standard network software error [54]

Error light – Til

Paper jam light - Til

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Bag. USB-port deakt. [56]

Printer control panel light sequence for Rear USB port disabled [56]

Error light – Til

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for hurtigt at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Standard USB port disabled [56]

Error light – Til

Paper jam light - Blinkende

Load paper light - Blinkende

Start button light – Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Meddelelser om manglende printerhukommelse

Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Printer control panel light sequence for Insufficient memory to collate job [37]

Error light – Til

Start button light – Til

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for hurtigt at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Insufficient memory to collate job [37]

Error light – Til

Toner light – Til

Start button light – Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Printer control panel light sequence for Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Error light - Til

Ready light - Blinkende

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke på the start button på printerens kontrolpanel for at fjerne lyssekvensen.

Jobbet vil blive udskrevet uden brug af funktionen Spar ressourcer.

Hukommelsen er fuld [38]

Printer control panel light sequence for Memory full [38]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Memory full [38]

Error light - Til

Toner light - Til

Ready light - Til

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Diverse meddelelser

Luk frontpanelet

Printer control panel light sequence for Close front door

Error light - Til

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du lukke frontpanelet på printeren.

Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Printer control panel light sequence for Complex page, some data may not have printed

Error light - Til

Continue button light - Til

Hvis lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the continue button for at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Complex page, some data may not have printed

Error light - Til

Ready light - Til

Continue button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

PPDS-skrifttypefejl [50]

Printer control panel light sequence for PPDS font error [50]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis printerkontrollens lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for hurtigt at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for PPDS font error [50]

Error light - Til

Toner light - Blinkende

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du prøve en eller flere af disse muligheder:

Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført.

Printer control panel light sequence for Printer had to restart. Last job may be incomplete.

Error light - Blinkende

Load paper light - Blinkende

Ready light - Blinkende

Start button light - Til

Hvis indikatorsekvensen på kontrolpanelet er magen til indikatorsekvensen på den foregående illustration, skal du trykke på the start button på printerens kontrolpanel for at fortsætte udskrivningen.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til http://support.lexmark.com eller kontakte kundesupport.

Servicefejl

Printer control panel light sequence for Service error

Error light - Blinkende

Jam light - Blinkende

Load light - Blinkende

Toner light - Blinkende

Ready light - Blinkende

Start button light - Blinkende

Hvis indikatorsekvensen på printerens kontrolpanel er magen til indikatorsekvensen på den foregående illustration, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.

Hvis indikatorerne stadig blinker efter 10 sekunder, har printeren muligvis brug for et eftersyn. Besøg http://support.lexmark.com, eller kontakt en i systemsupportafdelingen.

Der er for mange skuffer [58]

Printer control panel light sequence for Too many trays attached [58]

Error light - Til

Start button light - Til

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du trykke hurtigt to gange på the start button for hurtigt at se den supplerende lyssekvens.

Supplemental light sequence for Too many trays attached [58]

Error light - Til

Load light - Til

Toner light - Til

Start button light - Til

Hvis den supplerende lyssekvens er magen til lyssekvensen på den foregående illustration, skal du gøre følgende:

 1. Sluk printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

  Bemærk! Bakkeoptionerne låses sammen, når de stables. Fjern stakkede bakker en ad gangen fra toppen og nedefter.
 3. Fjern de ekstra skuffer.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.