Avbryte en utskriftsjobb

Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen

For Windows-brukere

  1. Åpne skivermappen og velg skriver.

  2. Merk jobben du vil avbryte, i skriverkøen, og klikk deretter på Slett.

For Macintosh-brukere:

  1. Gå til skriveren via Systemvalg i Apple-menyen.

  2. Merk jobben du vil avbryte, i skriverkøen, og klikk deretter på Slett.