Kontrollere status for deler og rekvisita

kontrollerer status for deler og rekvisita

Merk: Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til det samme nettverket.
Bruke EWS (Embedded Web Server)
  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

    • Skriv ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside, og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
    • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
  2. Klikk på Enhetsstatus > Mer informasjon.

Bruke skriverens kontrollpanel

Trykk på the start button fra skriverens kontrollpanel, og kontroller deretter status for rekvisita og deler under avsnittet Rekvisitainformasjon.