Rengjøre skriveren

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

Merknader:

  1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

  2. Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.

  3. Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.

  4. Rengjør skriveren utvendig med en fuktig, lofri og myk klut.

    Merknader:

  5. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

    forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.