Konfigurere rekvisitavarsler fra den innebygde web-serveren

Du kan bestemme hvordan du vil bli varslet når rekvisita når et nesten lavt, lavt eller veldig lavt nivå, eller er oppbrukt ved å stille inn valgfrie varslinger.

Merknader:

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

 2. Klikk på Innstillinger > Skriverinnstillinger > Rekvisitavarslinger.

 3. Velg ett av de følgende varslingsalternativene for hver enkelt rekvisita fra rullegardinmenyen.

  Varsling

  Beskrivelse

  Off (Av)

  Normal virkemåte for alle rekvisita inntreffer.

  Bare e-post

  Skriveren genererer en e-post når rekvisitatilstanden er nådd. Status for rekvisita vises på menysiden og statussiden.

  Advarsel

  Skriveren viser en varselslyssekvens og genererer en e-post om status for rekvisita. Skriveren stanser ikke når rekvisitatilstanden er nådd.

  Stopp med forts.1

  Skriveren stanser behandling av jobber rekvisitatilstanden er nådd. Brukeren må trykke på en knapp for at utskriften skal fortsette.

  Stopp uten forts.1,2

  Skriveren stanser når rekvisitatilstanden er nådd. Rekvisitaen må skiftes for å kunne fortsette utskriften.


 4. Klikk på Send.