Kopiere skriverinnstillingene til andre skrivere

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettverksskrivere.
  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

  2. Klikk på kategorien Kopier skriverinnstillinger.

  3. Hvis du vil endre språk, velger du et språk fra rullegardinmenyen og klikker på Klikk her for å sende inn språk.

  4. Klikk på kategorien Skriverinnstillinger.

  5. Skriv inn IP-adressen til kilde- og målskriveren i de tilhørende feltene.

    Merk: Hvis du vil legge til eller fjerne en målskriver, klikker du på Legg til mål-IP eller Fjern mål-IP.
  6. Klikk på Copy Printer Settings (Kopier skriverinnstillingene).