Slette ikke-flyktig minne

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne frontdekslet til skriveren og hold nede the start button mens du slår på skriveren. Ikke slipp the start button før lyssekvensen på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på lysene i den følgende illustrasjonen.

  Printer control panel light sequence for Configuration Menu

  Load paper light - På

  Toner cartridge light - På

  Ready light - På

  Start button light - På

 3. Trykk på the cancel button inntil lyssekvensen på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen i den følgende illustrasjonen, og trykk deretter på the start button.

  Printer control panel light sequence for Wipe All Settings

  Load paper light - Blinker

  Toner cartridge light - Blinker

  Skriveren startes på nytt flere ganger mens prosessen pågår.

  Merk: Slett alle innstillinger fjerner alle enhetsinnstillinger, jobber og passord trygt fra skriverminnet.
 4. Lukk frontdekslet.