Finne sikkerhetsinformasjon om skriveren

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta ekstra forholdsregler for å sikre at uautoriserte personer ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret i skriveren. Du finner mer informasjon på Lexmarks Web-side for sikkerhet eller se Embedded Web Server – sikkerhet: Administrator’s Guidehttp://support.lexmark.com.