Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Merknader:

viser delene i skriveren hvor man kan få tilgang til det fastkjørte papiret
 

Plassering av papirstopp

1

Standard utskuff

2

Flerbruksmater

3

Skuff 1

4

Skuff [x]

5

Frontdeksel

6

Bakdeksel