Sammenkobling og frakobling av skuffer

Skriveren kobler skuffer når den angitte papirstørrelsen og -typen er den samme. Når én sammenkoblet skuff blir tom, trekkes papir inn fra den neste sammenkoblede skuffen. Hvis du vil forhindre skuffer fra å kobles sammen, tilordner du et unikt navn på en egendefinert papirtype.

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny.

 3. Velg en skuff fra avsnittet Skuffkonfigurering og endre deretter innstillinger for papirstørrelse og -type.

  • Hvis du vil koble sammen skuffer, må du kontrollere at papirstørrelse og papirtype for skuffen er identiske med den andre skuffen.

  • Hvis du vil koble fra skuffer, må du kontrollere at papirstørrelse eller papirtype for skuffen ikke er identiske med den andre skuffen.

 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Avhengig av operativsystem, får du tilgang til papirmenyen ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.

Advarsel – mulig skade: Papiret som blir lagt i skuffen bør stemme overens med papirtypen som er tilordnet i skriveren. Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. Det kan oppstå utskriftsproblemer hvis innstillingene ikke er riktig konfigurert.

Konfigurere en tilpasset papirtype

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skriv ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny > Tilpassede typer.

 3. Velg et tilpasset papirtypenavn, og velg deretter en tilpasset papirtype.

  Merk: Vanlig papir er standard papirtype for alle brukerdefinerte tilpassede navn.
 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Avhengig av operativsystem, får du tilgang til tilpasningsmenyen via Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.

Tilordne en tilpasset papirtype

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny.

 3. Velg en papirkilde fra avsnittet Skuffkonfigurering, og velg deretter en tilpasset papirtype under papirtypekolonnen.

 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Avhengig av operativsystem, får du tilgang til papirmenyen ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.