Legge i skuffer

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
 1. Dra skuffen helt ut.

  Merk: Ikke fjern skuffer mens en jobb skrives ut eller når den følgende lampesekvensen vises på skriverens kontrollpanel. Det kan føre til papirstopp.
  Printer control panel light sequence for Busy

  Opptatt

  Ready light – Blinker

 2. Klem og skyv breddeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

 3. Klem og skyv lengdeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

  Merknader:

  Paper size indicators on the bottom of the tray
 4. Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

 5. Legg i papirbunken.

  Merk: Kontroller at papiret er under maksimumslinjen for papirilegging som går langs kanten av breddeføreren.
  Maximum paper fill line in the tray

  Merknader:

 6. Sett inn skuffen.

 7. Fra den innebygde web-serveren på datamiskinen angir du papirstørrelse og -type i papirmenyen i henhold til papiret som er lagt i skuffen.

  Merknader: