Menyliste

Papirmeny

Innstillinger

Standardkilde

Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)

Konfigurer FB-mater

Papirstruktur

Papirvekt

Paper Loading (Papirilegging)

Custom Types (Tilpassede typer)

Generelle innstillinger

Skriverinnstillinger

  

Network/Ports (Nettverk/porter)

Sikkerhet

Standard USB

Angi dato og klokkeslett