Flytte skriveren

Før flytting av skriveren

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Følg retningslinjene nedenfor før skriveren flyttes for å unngå personskader og skader på skriveren:

Bruk bare den strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten.

Advarsel – mulig skade: Skader på skriveren som skyldes feil håndtering ved flytting, dekkes ikke av garantien.

Flytte skriveren til et annet sted

Skriveren og ekstrautstyret kan trygt flyttes til et annet sted så lenge følgende forholdsregler følges:

Transportere skriveren

Bruk originalemballasjen når skriveren transporteres.