Menyen Nettverk/porter

Standard USB (meny)

Bruk

For å

PCL SmartSwitch

Av

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er On (På).
 • Hvis PCL SmartSwitch er aktivert, bruker skriveren PCL-emulering.
 • Hvis PCL SmartSwitch er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data og bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen.
PS SmartSwitch

On (På)

Off (Av)

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er On (På).
 • Skriveren bruker PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er aktivert.
 • Hvis PS SmartSwitch er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data og bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen.
USB Buffer (USB-buffer)

Disabled (Deaktivert)

Auto

3000 til [maksimal tillatt størrelse]

Konfigurerer størrelsen på USB-bufferen.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Velg Deaktivert for å deaktivere jobbufring.
 • Innstillingen for størrelse på USB-bufferen kan endres i trinn på 1 kB.
 • Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Resource Save (Lagre ressurser) er satt til On (På) eller Off (Av).
 • Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og nettverksbufferen.
 • Skriveren startes automatisk på nytt hvis denne innstillingen endres. Menyvalget oppdateres.