Bestille rekvisita

Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark-autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Bestille tonerkassetter

Merknader:

Element

Blekkpatron lisensiert for returprogrammet

For USA og Canada

Tonerkassett

501

Tonerkassett med høy kapasitet

501H

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

501X1

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

501U2

For EU, EØS og Sveits

Tonerkassett

502

Tonerkassett med høy kapasitet

502H

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

502X1

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

502U2

For Asia-Stillehavsområdet (inkludert Australia og New Zealand)

Tonerkassett

503

Tonerkassett med høy kapasitet

503H

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

503X1

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

503U2

For Latin-Amerika (inkludert Puerto Rico og Mexico)

Tonerkassett

504

Tonerkassett med høy kapasitet

504H

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

504X1

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

504U2

For Afrika, Midtøsten, Sentral-/Øst-Europa og SUS

Tonerkassett

505

Tonerkassett med høy kapasitet

505H

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

505X1

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

505U2


Element

Vanlig kassett

Hele verden

Tonerkassett med høy kapasitet

500HA1

Tonerkassett med ekstra høy kapasitet

500XA2

Tonerkassett med ultrahøy kapasitet

500UA3


Bestille en bildeenhet

Svært lav dekning over tid kan føre til at bildeenhetkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter bildeenhet.

Delenavn

Lexmarks returprogram

Vanlig

Bildeenhet

500Z

500ZA