Papirstopp i frontdekselet

Papirstopplampe – På

startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, trykker du raskt to ganger på Startknappen for å se rekkefølgen på rekvisitalampene.

Papirstopplampe – På

Klar-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, gjør du følgende:

 1. Åpne frontdekselet.

 2. Ta ut tonerkassetten.

 3. Ta ut bildeenheten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.
 4. Sett inn bildeenheten.

  Merk: Bruk pilene inni skriveren.
 5. Sett inn tonerkassetten.

 6. Lukk frontdekselet.

 7. Trykk på Velg-knappen på kontrollpanelet.