Papirstopp i flerbruksmateren

Papirstopplampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, trykker du raskt to ganger på Startknappen for å se rekkefølgen på rekvisitalampene.

Papirstopplampe – På

Tonerkassettlampe – På

Klar-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, gjør du følgende:

  1. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  2. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

  3. Trykk på Velg-knappen på kontrollpanelet.