Papirstopp i skuffer

Papirstopplampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, trykker du raskt to ganger på Startknappen for å se rekkefølgen på rekvisitalampene.

Lyssekvenser

Papirstopplampe – På

Legg i papir-lampe – På

Tonerkassettlampe – På

Startknapp-lampe – På

Papirstopplampe – På

Legg i papir-lampe – På

Klar-lampe – På

Startknapp-lampe – På


Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene samsvarer med noen av lyssekvensene i illustrasjon foran, gjør du følgende:

  1. Ta ut skuffen.

  2. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Sett inn skuffen.

  4. Trykk på Velg-knappen på kontrollpanelet.