Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Støttede papirstørrelser

Papirstørrelse

Standardskuff

Skuff for 250 eller 550 ark

&Flerbruksmater

Tosidig

A4

210 x 297 mm (8.3 x 11,7 tommer)

check mark

check mark

check mark

check mark

A5

148 x 210 mm

check mark

check mark

check mark

X

A6

105 x 148 mm

check mark

X

check mark

X

JIS B5

182 x 257 mm

check mark

check mark

check mark

X

Letter

216 x 279 mm

check mark

check mark

check mark

check mark

Legal

216 x 356 mm

check mark

check mark

check mark

check mark

Executive

184 x 267 mm

check mark

check mark

check mark

X

Oficio (Mexico)

216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tommer)

check mark

check mark

check mark

check mark

Folio

216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)

check mark

check mark

check mark

check mark

Uttalelse

140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer)

check mark

check mark

check mark

X

Universal1, 2

76.2 x 127 mm (3 x 5 in.) opptil 216 x 356 mm

check mark

check mark

check mark

check mark

7 3/4-konvolutt (Monarch)

98 x 191 mm

X

X

check mark

X

9-konvolutt

98 x 225 mm

X

X

check mark

X

10-konvolutt

105 x 241 mm

X

X

check mark

X

DL-konvolutt

110 x 220 mm

X

X

check mark

X

C5-konvolutt

162 x 229 mm

X

X

check mark

X

B5-konvolutt

176 x 250 mm

X

X

check mark

X

Annen konvolutt

229 x 356 mm

X

X

check mark

X


Støttede papirtyper og -vekter

Standardskuffen støtter papirvekter på 60–90 g/m2 (16–24 lb). Tilleggsskuffen støtter papirvekter på 60–120 g/m2 (16–32 lb). Flerbruksmateren støtter papirvekter på 60–163 g/m2 (16–43 lb).

Papirtype

250- eller 550-arks skuff

&Flerbruksmater

Tosidig

Plain paper (Vanlig papir)

checkmark

checkmark

check mark

Card stock (Kartong)

X

checkmark

X

Transparenter

check mark

check mark

X

Resirkulert

check mark

check mark

check mark

Glanset papir

X

X

X

Papiretiketter1

check mark

checkmark

X

Vinyletiketter

X

X

X

Bankpostpapir2

check mark

checkmark

check mark

Konvolutt

X

checkmark

X

Grov konvolutt

X

checkmark

X

Brevark

check mark

checkmark

check mark

Førtrykt

check mark

checkmark

check mark

Farget papir

check mark

checkmark

check mark

Lett papir

check mark

check mark

check mark

Tungt papir2

check mark

check mark

check mark

Grovt/bomull

check mark

check mark

X

1 Ensidige papiretiketter laget for laserskrivere støttes ved sporadisk bruk. Det anbefales at du skriver ut 20 eller færre sider med papiretiketter i måneden. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke.

2 Dupleksmodus støtter papirvekter for bankpostpapir og tungt papir på opptil 90 g/m2.