Skrive ut dokumenter

Skrive ut fra en datamaskin

Merk: For etiketter, kartong og konvolutter angir du papirstørrelsen og -typen i skriveren før du sender utskriftsjobben.
 1. Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Endre innstillingene ved behov.

 3. Send utskriftsjobben.

Justere tonermørkhet

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Kvalitetmeny.

 3. Juster innstillingen for tonermørkhet.

 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Juster innstillingen for tonermørkhet ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger, avhengig av operativsystem.